fbpx

תכשיטי יודאיקה

חמסה עם כיתוב (2 יח' באריזה)

חמסה עם כיתוב (2 יח' באריזה)

10.00

מק"ט: 22מ"מ-1366

חמסה (3 יח' באריזה)

חמסה (3 יח' באריזה)

24.00

מק"ט: 48מ"מ-9524

מגן דוד (4 יח' באריזה)

מגן דוד (4 יח' באריזה)

20.00

מק"ט: 28מ"מ-9680/2

חמסה (2 יח' באריזה)

חמסה (2 יח' באריזה)

20.00

מק"ט: 66מ"מ-2112

חמסה (5 יח' באריזה)

חמסה (5 יח' באריזה)

18.00

מק"ט: 21מ"מ-8070

חמסה (3 יח' באריזה)

חמסה (3 יח' באריזה)

28.00

מק"ט: 46מ"מ-8232

חמסה (3 יח' באריזה)

חמסה (3 יח' באריזה)

25.00

מק"ט: 34מ"מ-8762

מגן דוד (4 יח' באריזה)

מגן דוד (4 יח' באריזה)

21.00

מק"ט: 36מ"מ-1668

חמסה (5 יח' באריזה)

חמסה (5 יח' באריזה)

18.00

מק"ט: 19מ"מ-8128

חמסה (3 יח' באריזה)

חמסה (3 יח' באריזה)

25.00

מק"ט: 39מ"מ-2457

חמסה (2 יח' באריזה)

חמסה (2 יח' באריזה)

19.00

מק"ט: 60מ"מ-999

מגן דוד (4 יח' באריזה)

מגן דוד (4 יח' באריזה)

21.00

מק"ט: 27מ"מ-975

חמסה (5 יח' באריזה)

חמסה (5 יח' באריזה)

24.00

מק"ט: 28מ"מ-7459

חמסה (1 יח' באריזה)

חמסה (1 יח' באריזה)

12.00

מק"ט: 63מ"מ-3344

ברכה (3 יח' באריזה)

ברכה (3 יח' באריזה)

25.00

מק"ט: 41מ"מ-7041

עיגול עם כיתוב יודאיקה (4 יח' באריזה)

עיגול עם כיתוב יודאיקה (4 יח' באריזה)

28.00

מק"ט: 26מ"מ-7230

תליון יברכך ה' וישמרך (1 יח' באריזה)

תליון יברכך ה' וישמרך (1 יח' באריזה)

16.00

מק"ט: 39מ"מ-8989/1

מגן דוד (4 יח' באריזה)

מגן דוד (4 יח' באריזה)

20.00

מק"ט: 23מ"מ-9642/4