fbpx

שרשראות

שרשרת דקה

שרשרת דקה

22.00

מק"ט: A012 - 1מ"מ

שרשרת חרוזים

שרשרת חרוזים

57.00

מק"ט: NEW25 - 1.5מ"מ

שרשרת חרוזים אדומים

שרשרת חרוזים אדומים

57.00

מק"ט: NEW24 - 2.5מ"מ

שרשרת חרוזים צבעוניים

שרשרת חרוזים צבעוניים

87.00

מק"ט: NEW22

שרשרת חרוזים ורודים

שרשרת חרוזים ורודים

57.00

מק"ט: NEW20 - 2.5מ"מ

שרשרת חרוזים לבנים

שרשרת חרוזים לבנים

57.00

מק"ט: NEW19 - 2.5מ"מ

שרשרת חרוזים צבעוניים

שרשרת חרוזים צבעוניים

59.00

מק"ט: NEW18

שרשרת חרוזים צבעוניים

שרשרת חרוזים צבעוניים

66.00

מק"ט: NEW17 - 4.5מ"מ

שרשרת חרוזים צבעוניים

שרשרת חרוזים צבעוניים

88.00

מק"ט: NEW16

שרשרת עיגולים

שרשרת עיגולים

73.00

מק"ט: NEW15

שרשרת עלים

שרשרת עלים

62.00

מק"ט: NEW14

שרשרת עם חרוזים

שרשרת עם חרוזים

105.00

מק"ט: NEW13 - 11.5מ"מ

שרשרת עם אבנים

שרשרת עם אבנים

73.00

מק"ט: NEW12

שרשרת עם אבנים

שרשרת עם אבנים

98.00

מק"ט: NEW11

שרשרת עם אבנים

שרשרת עם אבנים

98.00

מק"ט: NEW10

שרשרת משולשים

שרשרת משולשים

77.00

מק"ט: NEW9

שרשרת עיגולים

שרשרת עיגולים

48.00

מק"ט: NEW8

שרשרת גדילים

שרשרת גדילים

70.00

מק"ט: NEW7

שרשרת לבבות

שרשרת לבבות

84.00

מק"ט: NEW6

שרשרת מעויינים

שרשרת מעויינים

94.00

מק"ט: NEW5