fbpx

יודאיקה לבית

קנים לחנוכיה  (9יח' באריזה)

קנים לחנוכיה (9יח' באריזה)

35.00

מק"ט: 7283

קנים לחנוכיה  (9יח' באריזה)

קנים לחנוכיה (9יח' באריזה)

35.00

מק"ט: 6401

עיטור מצה  (1יח' באריזה)

עיטור מצה (1יח' באריזה)

6.00

מק"ט: 6535

עיטור פסח (1יח' באריזה)

עיטור פסח (1יח' באריזה)

6.00

מק"ט: 6531

עיטור חג שמח (2יח' באריזה)

עיטור חג שמח (2יח' באריזה)

15.00

מק"ט: 7764

עיטור לכבוד שבת קודש (2יח' באריזה)

עיטור לכבוד שבת קודש (2יח' באריזה)

16.00

מק"ט: 7692

רגלים למגש (4יח' באריזה)

רגלים למגש (4יח' באריזה)

18.00

מק"ט: 7039

עיטור מגן דוד (4יח' באריזה)

עיטור מגן דוד (4יח' באריזה)

15.00

מק"ט: 7559

סופית למזוזה ירושלים (2יח' באריזה)

סופית למזוזה ירושלים (2יח' באריזה)

7.00

מק"ט: 7385/7

סופית למזוזה מעוטרת (2יח' באריזה)

סופית למזוזה מעוטרת (2יח' באריזה)

7.00

מק"ט: 6479

עיטור יברכך ה' וישמרך (4יח' באריזה)

עיטור יברכך ה' וישמרך (4יח' באריזה)

15.00

מק"ט: 7589

עיטור ירושלים (4יח' באריזה)

עיטור ירושלים (4יח' באריזה)

15.00

מק"ט: 7564

רגלים למגש (4יח' באריזה)

רגלים למגש (4יח' באריזה)

18.00

מק"ט: 9424

רגלים למגש (4יח' באריזה)

רגלים למגש (4יח' באריזה)

18.00

מק"ט: 6827/1

קו מתאר ירושלים (2יח' באריזה)

קו מתאר ירושלים (2יח' באריזה)

16.00

מק"ט: 6664

רגלים למגש  (4יח' באריזה)

רגלים למגש (4יח' באריזה)

18.00

מק"ט: 6827/2

עיטור המוציא לחם מן הארץ  (4יח' באריזה)

עיטור המוציא לחם מן הארץ (4יח' באריזה)

16.00

מק"ט: 8378

ש למזוזה(4יח' באריזה)

ש למזוזה(4יח' באריזה)

20.00

מק"ט: 7506

ש למזוזה  (6יח' באריזה)

ש למזוזה (6יח' באריזה)

21.00

מק"ט: 2625

ש למזוזה (6יח' באריזה)

ש למזוזה (6יח' באריזה)

21.00

מק"ט: 9845/2