fbpx

יודאיקה לבית

האות ש' למזוזה ענקית ושטוחה (3 יח' באריזה)

האות ש' למזוזה ענקית ושטוחה (3 יח' באריזה)

18.00

מק"ט: 10036.8508.10

מיקום בחנות: 8508

האות ש' למזוזה- שין שטוחה ירושלים (3 יח' באריזה)

האות ש' למזוזה- שין שטוחה ירושלים (3 יח' באריזה)

15.00

מק"ט: 10025.3.8408

מיקום בחנות: 8408

האות שין למזוזה שטוחה שער ירושלים (3 יח' באריזה)

האות שין למזוזה שטוחה שער ירושלים (3 יח' באריזה)

15.00

מק"ט: 10030.1.8206

מיקום בחנות: 8206

המילה

המילה "שדי" למזוזה - שדי שטוח טעמים (3 יח' באריזה)

15.00

מק"ט: 10026.4.8305

מיקום בחנות: 8305

המילה

המילה "שדי" למזוזה - שדי שטוח חמסה (3 יח' באריזה)

15.00

מק"ט: 10030.2.8508

מיקום בחנות: 8310

שדי למזוזה - שטוח מעוצב (3 יח' באריזה)

שדי למזוזה - שטוח מעוצב (3 יח' באריזה)

15.00

מק"ט: 10025.4.8310

מיקום בחנות: 8310

האות ש' למזוזה שטוחה להבות חץ (3 יח' באריזה)

האות ש' למזוזה שטוחה להבות חץ (3 יח' באריזה)

15.00

מק"ט: 10026.5.8311

מיקום בחנות: 8311

האות ש' למזוזה שטוחה מעוצבת מלבנית (3 יח' באריזה)

האות ש' למזוזה שטוחה מעוצבת מלבנית (3 יח' באריזה)

15.00

מק"ט: 10026.3.8312

מיקום בחנות: 8312

שדי למזוזה - מעוצב מלבני (3 יח' באריזה)

שדי למזוזה - מעוצב מלבני (3 יח' באריזה)

15.00

מק"ט: 10025.1.8313

מיקום בחנות: 8313

האות ש' למזוזה ש' שטוחה מעוצבת ירושלים (3 יח' באריזה)

האות ש' למזוזה ש' שטוחה מעוצבת ירושלים (3 יח' באריזה)

15.00

מק"ט: 10025.2.8314

מיקום בחנות: 8314

האות ש' למזוזה ש' שטוחה מעוצבת (3 יח' באריזה)

האות ש' למזוזה ש' שטוחה מעוצבת (3 יח' באריזה)

15.00

מק"ט: 10026.2.8315

מיקום בחנות: 8315

האות ש' למזוזה שטוחה להבות (3יח' באריזה)

האות ש' למזוזה שטוחה להבות (3יח' באריזה)

15.00

מק"ט: 10026.1.8316

מיקום בחנות: 8316

האות ש' למזוזה ש' שטוחה להבות מלבנית (3 יח' באריזה)

האות ש' למזוזה ש' שטוחה להבות מלבנית (3 יח' באריזה)

15.00

מק"ט: 10026.6.8317

מיקום בחנות: 8317

קנים לחנוכיה  (9יח' באריזה)

קנים לחנוכיה (9יח' באריזה)

35.00

מק"ט: 7283

קנים לחנוכיה  (9יח' באריזה)

קנים לחנוכיה (9יח' באריזה)

35.00

מק"ט: 6401

עיטור מצה  (1יח' באריזה)

עיטור מצה (1יח' באריזה)

6.00

מק"ט: 6535

עיטור חג שמח (2יח' באריזה)

עיטור חג שמח (2יח' באריזה)

15.00

מק"ט: 7764

עיטור לכבוד שבת קודש (2יח' באריזה)

עיטור לכבוד שבת קודש (2יח' באריזה)

16.00

מק"ט: 7692

רגלים למגש (4יח' באריזה)

רגלים למגש (4יח' באריזה)

18.00

מק"ט: 7039

עיטור מגן דוד (4יח' באריזה)

עיטור מגן דוד (4יח' באריזה)

15.00

מק"ט: 7559