fbpx

חרוזי מתכת

חרוז להשחלה

חרוז להשחלה

21.00

מק"ט: 9885/2

מיקום בחנות: קומה שניה 4565

חרוז עיגול  (6יח' באריזה)

חרוז עיגול (6יח' באריזה)

21.00

מק"ט: 9879/4

חרוז מנעול  (6יח' באריזה)

חרוז מנעול (6יח' באריזה)

21.00

מק"ט: 9880/2

חרוז אינפיניטי (6יח' באריזה)

חרוז אינפיניטי (6יח' באריזה)

24.00

מק"ט: 9879/3

חרוז אליפטי (5יח' באריזה)

חרוז אליפטי (5יח' באריזה)

24.00

מק"ט: 9945

תליון יציקה דמוי אבן     (1יח' באריזה)

תליון יציקה דמוי אבן (1יח' באריזה)

16.00

מק"ט: 8192

כפתור מעוצב (5יח' באריזה)

כפתור מעוצב (5יח' באריזה)

20.00

מק"ט: 9985/4

חרוז גליל (8 יח' באריזה)

חרוז גליל (8 יח' באריזה)

24.00

מק"ט: 7מ"מ-9809/5

חרוז עגול (8 יח' באריזה)

חרוז עגול (8 יח' באריזה)

28.00

מק"ט: 10מ"מ-8774

חרוז (6 יח' באריזה)

חרוז (6 יח' באריזה)

24.00

מק"ט: 10מ"מ-חרוז

חרוז אובל (4 יח' באריזה)

חרוז אובל (4 יח' באריזה)

19.00

מק"ט: 16מ"מ-8748

חרוז שטוח (6 יח' באריזה)

חרוז שטוח (6 יח' באריזה)

25.00

מק"ט: 10מ"מ-חרוז שטוח

חרוז (4 יח' באריזה)

חרוז (4 יח' באריזה)

24.00

מק"ט: 13מ"מ-חרוז

חרוז שטוח חור רחב (4 יח' באריזה)

חרוז שטוח חור רחב (4 יח' באריזה)

19.00

מק"ט: 12מ"מ-8564/1

חרוז עגול (6 יח' באריזה)

חרוז עגול (6 יח' באריזה)

21.00

מק"ט: 9מ"מ-7997

חרוז עגול קטן (10 יח' באריזה)

חרוז עגול קטן (10 יח' באריזה)

24.00

מק"ט: 5מ"מ-9133

חרוז שטוח עגול (4 יח' באריזה)

חרוז שטוח עגול (4 יח' באריזה)

24.00

מק"ט: 30מ"מ-9641/3

חרוז שטוח עגול (4 יח' באריזה)

חרוז שטוח עגול (4 יח' באריזה)

19.00

מק"ט: 17מ"מ-9641/6

חרוז כוכב ים (6 יח' באריזה)

חרוז כוכב ים (6 יח' באריזה)

28.00

מק"ט: 13מ"מ-חרוז כוכב ים

חרוז תליה (5 יח' באריזה)

חרוז תליה (5 יח' באריזה)

24.00

מק"ט: 14מ"מ-9128/1