fbpx

אובר סייז

תליון לב מנעול גדול (3יח' באריזה)

תליון לב מנעול גדול (3יח' באריזה)

24.00

מק"ט: 9916/4

תליון מלאך גדול (2יח' באריזה)

תליון מלאך גדול (2יח' באריזה)

20.00

מק"ט: 9977/1

תליון 2 רימונים (2יח' באריזה)

תליון 2 רימונים (2יח' באריזה)

18.00

מק"ט: 9978/5

תליון רימון מעוצב חוליה תחתונה (2יח' באריזה)

תליון רימון מעוצב חוליה תחתונה (2יח' באריזה)

20.00

מק"ט: 9978/7

תליון עץ החיים גדול  (2יח' באריזה)

תליון עץ החיים גדול (2יח' באריזה)

22.00

מק"ט: 9978/3

אלמנט מלבני  (3יח' באריזה)

אלמנט מלבני (3יח' באריזה)

24.00

מק"ט: 9979/2

תליון פיס א-סימטרי     (3יח' באריזה)

תליון פיס א-סימטרי (3יח' באריזה)

24.00

מק"ט: 9988/7

תליון עין מעוצב  (3 יח' באריזה)

תליון עין מעוצב (3 יח' באריזה)

21.00

מק"ט: 9988/10

תליון רימון מעוצב  (3 יח' באריזה)

תליון רימון מעוצב (3 יח' באריזה)

24.00

מק"ט: 9988/11

(2יח' באריזה)תליון רימון מנוקד

(2יח' באריזה)תליון רימון מנוקד

18.00

מק"ט: 9988/5

(2יח' באריזה)תליון אליפטי

(2יח' באריזה)תליון אליפטי

24.00

מק"ט: 9779

תליון ריבוע חלול  (3יח' באריזה)

תליון ריבוע חלול (3יח' באריזה)

18.00

מק"ט: 9985/22

(2יח' באריזה)תליון פרסה גדולה

(2יח' באריזה)תליון פרסה גדולה

24.00

מק"ט: 9988/4

תליון מנדלה גדול(1יח' באריזה)

תליון מנדלה גדול(1יח' באריזה)

14.00

מק"ט: 9982/2

עוגן גדול (1 יח' באריזה)

עוגן גדול (1 יח' באריזה)

16.00

מק"ט: 87מ"מ-1-9778/2

כוכב גדול (1 יח' באריזה)

כוכב גדול (1 יח' באריזה)

16.00

מק"ט: 81מ"מ-9778/1

אובר סייז (1 יח' באריזה)

אובר סייז (1 יח' באריזה)

16.00

מק"ט: 56מ"מ-9624

אובר סייז (1 יח' באריזה)

אובר סייז (1 יח' באריזה)

18.00

מק"ט: 75מ"מ-9656

עיגול חלול גדול (1 יח' באריזה)

עיגול חלול גדול (1 יח' באריזה)

28.00

מק"ט: 83מ"מ-8708

כוכב גדול (1 יח' באריזה)

כוכב גדול (1 יח' באריזה)

20.00

מק"ט: 78מ"מ-9428/1